"TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU"

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 06 : 96
Năm 2022 : 1.181
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi thuyết trình với chủ đề: “Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, tuổi trẻ Hiệp Hòa xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp”

Căn cứ công văn hướng dẫn số 76/PGD&ĐT ngày 02/3/2022 của PGD&ĐT Hiệp Hòa về việc tổ chức Hội thi thuyết trình “Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, tuổi trẻ Hiệp Hòa xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp”; Căn cứ vào kế hoạch số 01-KH/BTCHT ngày 23/2/2022 của Ban tổ chức hội thi Huyện ủy Hiệp Hòa về tổ chức Hội thi thuyết trình “Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, tuổi trẻ Hiệp Hòa xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp” và căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.

Liên đội Trường THCS Quang Minh xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi thuyết trình với chủ đề “Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, tuổi trẻ Hiệp Hòa xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp”, cụ thể như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

   1. Mục đích

- Tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể học sinh nhà trường về thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đặc biệt trong thế hệ trẻ; khơi dậy tinh thần tự hào, tự tôn về lãnh tụ, về dân tộc, quê hương; ý chí, khát vọng vươn lên và cống hiến trong thế hệ trẻ trên địa bàn huyện.

- Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Đồng thời góp phần thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

- Rèn luyện kỹ năng thể hiện nhận thức, năng lực cá nhân thông qua thuyết trình của các em học sinh về một vấn đề trong xã hội; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng video, clip tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi phải được triển khai sâu rộng đến toàn thể học sinh trong nhà trường tham gia nghiêm túc và đạt kế hoạch đề ra; trong quá trình tổ chức cuộc thi phải đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19.

          II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI:

1. Đối tượng dự thi:

- Tất cả các em đội viên Liên đội Trường THCS Quang Minh đều có quyền tham gia dự thi.

- Tham gia với hình thức cá nhân.

2. Nội dung, hình thức thi:

2.1. Nội dung thi:

Qua những lời dạy, bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về biển, đảo Việt Nam; những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở đó liên hệ về trách nhiệm của bản thân trong thực hiện những lời dạy của Bác nhằm góp phần xây dựng đất nước và quê hương Hiệp Hòa ngày càng văn minh, giàu đẹp.

2.2. Hình thức tổ chức Hội thi:

2.2.1. Hình thức thi: Thi viết bài thuyết trình và thực hiện bài thuyết trình có ghi hình thành video - clip theo chủ để đã bắt thăm.

2.2.2. Cách thức thi

+ Vòng 1- Thi viết bài thuyết trình: 100% học sinh tham gia Hội thi ở cấp trường. Chủ đề câu hỏi do ban tổ chức cấp huyện cung cấp. GVCN tổ chức cho HS bắt thăm lựa chọn câu hỏi theo bộ câu hỏi gửi kèm. Dung lượng bài thuyết trình từ 4 đến 6 trang A4 (viết tay). GVCN lựa chọn từ 01 bài xuất sắc nhất nộp về BTC cuộc thi tham gia thi cấp trường và nộp các bài dự thi còn lại để BTC lưu minh chứng và tính điểm thi đua.

+ Vòng 2- Thi thực hành thuyết trình và ghi hình thành Video – clip: Bài dự thi của HS xuất sắc nhất lớp tiếp tục xây dựng thành video- clip với thời gian tối thiểu 10 phút, tối đa không quá 15 phút. Video- clip có định dạng mp4, có thể quay bằng máy quay hay điện thoại thông minh có độ nét cao, chất lượng âm thanh tốt... có thể minh họa bằng hình ảnh phù hợp (hình ảnh được ghi chú thông tin) .

III. THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

            1. Thời gian tổ chức cuộc thi:

            - Bài thuyết trình và Video- clip thuyết trình nộp trước ngày 24/3/2022

            - Công bố và trao giải: Ngày 26/3/2022, những bài đạt giải sẽ được lựa chọn và công diễn vào ngày 26/3/2022

2. Phương pháp đánh giá

- Các nội dung thi: gồm bài viết thuyết trình và bài thực hành thuyết trình được ghi thành video - clip. Điểm bài viết và bài thực hành quay video - clip có biểu điểm riêng cho mỗi nội dung thi.

- Bài viết thuyết trình: Ban Giám khảo chấm điểm bài viết theo thang điểm 10, xếp thứ tự từ cao xuống thấp.

- Bài thi thực hành thuyết trình: Bài thi thực hành xây dựng video, clip thuyết trình được tính theo thang điểm 20.

- Kết quả chung: Là trung bình cộng của các nội dung thi, trong đó:

+ Điểm bài viết thuyết trình hệ số 1.

+ Điểm xây dựng video - clip thuyết trình hệ số 2.

 Điểm của các thí sinh được xếp thứ tự từ cao xuống thấp. Khi hai thí sinh bằng điểm nhau thì chọn thí sinh có điểm thi ghi video - clip thuyết trình cao hơn xếp trên.

3. Cơ cấu giải thưởng

-  01 Giải A:                             200.000 đồng

           - 02 Giải B:                             150.000 đồng

           - 02 Giải C:                             100.000 đồng

           - 03 Giải khuyến khích:         50.000 đồng.

4. Cách tính điểm thi đua: Mỗi chi đội có 2 điểm thi đua về số lượng và chất lượng các bài tham gia dự thi, cụ thể:

          - Tính điểm thi đua cho lớp về số lượng bài tham gia dự thi: số điểm là tỷ lệ phần trăm số bài tham gia theo sĩ số lớp (ví dụ lớp có 30/40 bài tham gia đạt 75% thì được 7,5 điểm); lớp không tham gia sẽ tính là 0 điểm.

          - Tính điểm thi đua cho lớp về chất lượng bài tham gia dự thi theo tiêu chí thi đua.

           III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Liên đội

          - Lên kế hoạch tổ chức cuộc thi.

          - Thành lập ban tổ chức cuộc thi và hội đồng BGK cuộc thi

- Tổng phụ trách Đội triển khai trước cờ và đôn đốc các chi đội tham gia; làm tốt công tác tham mưu với BGH nhà trường về kế hoạch tổ chức cuộc thi.

- Tổ chức công bố và trao giải linh hoạt với diễn biến của dịch bệnh Covid 19.

2. Chi đội

- Giáo viên phụ trách chi đội nghiên cứu kế hoạch, triển khai, hướng dẫn và động viên học sinh tham gia tích cực và hiệu quả.

- Các em đội viên tích cực tìm hiểu để tham gia bài thi viết có chất lượng.

         


Nguồn:hiephoabacgiang.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới